Znak wodny - watermark

Przykład PHP2014-03-07 difficulty: easy

Poniższy przykład pokazuje jak zrobić znak wodny na naszym obrazku


<?php
$file 
"original.jpg";

header('content-type: image/jpeg');
$watermark imagecreatefrompng('watermark.png');
$color imagecolorallocate($watermark000);
imagecolortransparent($watermark$color);
$watermark_width imagesx($watermark);
$watermark_height imagesy($watermark);
$image imagecreatetruecolor($watermark_width$watermark_height);
$image imagecreatefromjpeg($file);
$size getimagesize($file);

$dest_x = (($size[0] - $watermark_width)/2);
$dest_y = (($size[1] - $watermark_height)/2);


imagecopymerge($image$watermark$dest_x$dest_y00$watermark_width$watermark_height20);
imagejpeg($image);
imagedestroy($image);
imagedestroy($watermark);
?> 


<img src="watermark.php">


  
close
Strona korzysta z plików cookies. Zastosowane pliki cookie służą jedynie do prowadzenia ogólnych statystyk pozwalających na określenie popularności serwisu.