Tworzymy Tag Clouds

Make own tag clouds

Przykład PHP2014-03-07 difficulty: easy

Często widzimy na stronach tzw. tag clouds ze zlinkowanymi tagami przykład poniżej pokazuje jak to zrobić najprościej:


<?
//lista słów kluczowych może być również pobierana z bazy
$keywords "imagepsslantfont,imagepstext,imagerectangle,imagesavealpha,imagesetbrush"
;

$skey explode(","$keywords
);

//tworzymy funkcję generującą losowy rozmiar
function random_size
(){
$size rand(9,30
);
return 
$size
;
}

//tworzymy funkcję generującą losowy kolor
//wygenerujemy kolory w przedziale 0-200 aby uniknąć linka w kolorze tła
//przedział ustalamy w/g kolorów RGB 
 
function random_color
(){
$color sprintf("#%x%x%x"rand(0,200), rand(0,200), rand(0,200
));
return 
$color
;
}


//i generujemy box
echo"<div style=\"width:300px;border:1px solid #C0C0C0\">"
;

for(
$i=0$i <= count($skey); $i
++){

$style "font-face:tahoma;font-size:".random_size()."px;color:".random_color().";margin:4px;"
;

echo
"<a href=\"szukaj.php?q=".$skey[$i]."\"><font style=\"".$style."\">".$skey[$i]."</font></a>\n"
;
}

echo
"</div>"
;
?> 
close
Strona korzysta z plików cookies. Zastosowane pliki cookie służą jedynie do prowadzenia ogólnych statystyk pozwalających na określenie popularności serwisu.