String Funkcje
PHP Manual

wordwrap

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

wordwrap Zawija łańcuch znaków po podanej liczbie znaków używając znaku łamania łańcucha.

Opis

string wordwrap ( string $str [, int $szerokość [, string $break [, bool $cut ]]] )

Zwraca łańcuch str zawinięty w kolumny o odpowiedniej ilości znaków określonej przez opcjonalny parametr szerokość. Linia jest łamana przy użyciu (opcjonalnego)parametru break .

wordwrap() będzie automatycznie zawijał kolumny co 75 znaków używając '\n' (nowa linia) jeżeli szerokość lubbreak nie zostaną podane.

Jeżeli cut jest ustawiony na TRUE, łańcuch jest zawsze łamany w określonej szerkości. Gdy mamy wyraz, który jest dłuższy od podanej szerokości, zostanie on przełamany. (Zobacz drugi przykład).

Informacja:

Parametr opcjonalny cut został dodany w PHP 4.0.3

Przykład #1 wordwrap() przykład

<?php
$tekst 
"Szybki, brązowy lis przeskoczył nad leniwym psem.";
$nowytekst wordwrap($tekst20"<br />\n");

echo 
$nowytekst;
?>

Ten przykład powinien wyświetlić:

Szybki, brązowy lis <br />
przeskoczył nad <br />
leniwym psem

Przykład #2 wordwrap() przykład

<?php
$tekst 
"Bardzo długie słooooooooooowo.";
$nowytekst wordwrap($tekst8"\n"true);

echo 
"$newtext\n";
?>

Ten przykład powinien wyświetlić:

Bardzo
długie
słoooooo
ooooowo.

Patrz również nl2br() i chunk_split().


String Funkcje
PHP Manual