Funkcje daty i czasu
PHP Manual

time

(PHP 4, PHP 5)

timeZwraca aktualny uniksowy znacznik czasu

Opis

int time ( void )

Zwraca aktualny czas, podawany jako liczba sekund, które upłynęły od uniksowej Epoki (1 stycznia 1970 00:00:00 GMT).

Przykłady

Przykład #1 time() przykład

<?php
$nextWeek 
time() + (24 60 60);
                   
// 7 dni; 24 godziny; 60 minut; 60 sekund
echo 'Teraz:       'date('Y-m-d') ."\n";
echo 
'Za tydzień: 'date('Y-m-d'$nextWeek) ."\n";
// lub używając strtotime():
echo 'Za tydzień: 'date('Y-m-d'strtotime('+1 week')) ."\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Teraz:      2005-03-30
Za tydzień: 2005-04-06
Za tydzień: 2005-04-06

Notatki

Wskazówka

Znacznik czasu rozpoczęcia żądania jest dostępny w $_SERVER['REQUEST_TIME'] od PHP 5.1.

Zobacz też:


Funkcje daty i czasu
PHP Manual