Funkcje Tablic
PHP Manual

end

(PHP 4, PHP 5)

endUstawia wewnętrzny wskaźnik tablicy na ostatnim elemencie

Opis

mixed end ( array &$tablica )

end() przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy tablica na ostatnim elemencie i zwraca jego wartość.

Przykład #1 Prosty przykład użycia funkcji end()

<?php
$owoce 
= array('jabłko''banan''malina');
print 
end($owoce); // malina
?>

Patrz także: current(), each(), next() i reset().


Funkcje Tablic
PHP Manual