Zapis do pliku tekstowego

Write to txt file

Przykład PHP2014-03-07 difficulty: easy

Przykład zapisu do pliku danych z formularza


<?php
echo"<form method=\"post\" action=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."\">"
;
echo
"<input type=\"text\" name=\"email\" size=\"20\"> 
<input type=\"submit\" value=\"zapisz\">"
;
echo
"</form>"
;


//sprawdzamy czy pole email nie jest puste
if ($_POST['email'] != ""
){
$email $_POST['email'
];


//parametr zapisu
//lista trybów znajduje się pod przykładem
$tryb "a"
;

//znak na którym podzielimy dane przy późniejszym odczycie
$podzial "|"
;

//email wysłane z pola email
$email AddSlashes($email
);

//tu możemy umieścić funkcję sprawdzającą np. poprawność pola

//usuwamy znak jakby ktos chciał nam popsuć listę
$email str_replace("|","",$email).$podzial
;

//podajemy nazwę pliku bazowego
//plik musi mieć prawa do zapisu przeczytaj o chmod w zakładce "pomoce"
$file "email.txt"
;

//otwieramy do dopisania

//możemy wyłączyć skrypt
//$fp = fopen($file, $tryb) or die ("nie mogę otworzyć pliku: ".$file);

//lub:
//aby nie zamykać pliku możemy zastosować
$fp fopen($file$tryb) or $error "nie mogę otworzyć pliku: ".$file
;


if(
$error == ""
){
// blokujemy plik do zapisu
flock($fp2
);

// zapisanie danych do pliku
fwrite($fp$email
);

// odblokowujemy plik
flock($fp3
);

// zamykamy plik
fclose($fp
);

echo
"dane zostały zapisane"
;
}
else{
echo 
$error
;
}

}
?>tryb opis trybu
'r Otwiera tylko do odczytu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku.
r+ Otwiera do odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku.
w Otwiera tylko do zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku i obcina plik do zerowej długości. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć.
w+ Otwiera do odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku i obcina plik do zerowej długości. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć.
a Otwiera tylko do zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego końcu. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć.
a+ Otwiera do odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego końcu. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć.
x Tworzy i otwiera plik tylko do zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku. Jeśli plik juz istnieje, wywołanie fopen() nie powiedzie się, zwróci FALSE i wygeneruje błąd na poziomie E_WARNING. Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go utworzyć. To jest równoważne z określeniem flag O_EXCL|O_CREAT stosowanym w wywołaniu systemowym open.
x+ Tworzy i otwiera plik odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku. Jeśli plik juz istnieje, wywołanie fopen() nie powiedzie się, zwróci FALSE i wygeneruje błąd na poziomie E_WARNING. Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go utworzyć. To jest równoważne z okresleniem flag O_EXCL|O_CREAT stosowanym w wywołaniu systemowym open.

 
close
Strona korzysta z plików cookies. Zastosowane pliki cookie służą jedynie do prowadzenia ogólnych statystyk pozwalających na określenie popularności serwisu.