Przywileje plików Chmod

Prawa do zapisu i odczytu nadajemy w taki sposób:

chmod (przywileje) nazwa_pliku

przywileje:

użytkownika:
u (user) - właściciela
g (group) - grupy
o (others) - pozostali
a (all) - wszystkich

wykonywanie:
r (read) - prawo odczytu pliku
w (write) - prawo zapisu do pliku
x (execute) - prawo wykonywania pliku

Aby wyliczyć liczbę potrzebną do ustawienia przywilejów zapisujemy powyższe przywileje:

chmod (rwx) (rwx) (rwx)

Następnie przekształcamy powyższe na zapis binarny (1 - prawda, 0 - fałsz)

załóżmy że chcemy ustawić prawa:
właścicielowi wszystkie prawa (111)
grupie prawo do odczytu i zapisu (110)
pozostałym prawo do odczytu (100)

otrzymamy zapis:
chmod (111) (110) (100)

Następnie przekształcamy liczbę binarną 111110100 na system oktalny:

otrzymamy liczbę: 764
tak więc interesującemu nas plikowi nadamy prawa chmod 764


przekonwertuj liczby | wylicz chmod


 
close
Strona korzysta z plików cookies. Zastosowane pliki cookie służą jedynie do prowadzenia ogólnych statystyk pozwalających na określenie popularności serwisu.