Licznik on-line

Online counter

Przykład PHP2014-03-07 difficulty: easy

Najpierw tworzymy tabelę w bazie danych


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `online` (
  `time` char(100) NOT NULL default '',
  `ip` char(50) NOT NULL default ''
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2;


a następnie plik online.php


<?
$conn 
mysql_connect("$host","$user","$pass"
);
mysql_select_db("$baza"
);

$ip $_SERVER['REMOTE_ADDR'
];
$past time()-300
;
mysql_query("DELETE FROM online WHERE time < $past"
);
$result mysql_query("SELECT time FROM online WHERE ip='$ip'"
);
$time time
();
if(
$row mysql_fetch_array($result
))

mysql_query("UPDATE online SET time='$time', ip='$ip' WHERE ip='$ip'"
);
}
else
{
mysql_query("INSERT INTO online (time, ip) VALUES ('$time', '$ip')") or die(mysql_error
());
}
$result mysql_query("SELECT ip FROM online"
);
$users mysql_num_rows($result
);

echo
"online: ".$users
;
?>


i wywołujemy w kodzie


<? require("online.php"); ?>


 
close
Strona korzysta z plików cookies. Zastosowane pliki cookie służą jedynie do prowadzenia ogólnych statystyk pozwalających na określenie popularności serwisu.