Jak utworzyć listy <ul> <ol> z list tekstowych * -

Przykład PHP2014-03-07 difficulty: easy

<?
$text 
"
* linia 1/1
* linia 1/2
* linia 1/3
- linia 2/1
- linia 2/2
- linia 2/3
"
;

//zamieniamy liste *
$text preg_replace("/\*+(.*)?/i","<ul><li>$1</li></ul>",$text
);
$text preg_replace("/(\<\/ul\>\n(.*)\<ul\>*)+/","",$text
);

//zamieniamy liste -
$text preg_replace("/\-+(.*)?/i","<ol><li>$1</li></ol>",$text
);
$text preg_replace("/(\<\/ol\>\n(.*)\<ol\>*)+/","",$text
);

echo 
$text
;
?> 
close
Strona korzysta z plików cookies. Zastosowane pliki cookie służą jedynie do prowadzenia ogólnych statystyk pozwalających na określenie popularności serwisu.