Jak spakować katalog do archiwum zip

Przykład PHP2014-03-07 difficulty: easy

<?
$plik 
"nazwa archiwum";
$katalog "nazwa katalogu do spakowania";

ini_set("max_execution_time"300);
$zip = new ZipArchive();

if (
$zip->open($plikZIPARCHIVE::CREATE) !== TRUE) {
die (
"Nie mogę stworzyć archiwum");
}

$iterator = new RecursiveIteratorIterator(new RecursiveDirectoryIterator($katalog));
foreach (
$iterator as $key=>$value) {
$zip->addFile(realpath($key), $key) or die ("ERROR: brak plików: $key");
}

$zip->close();
?>  
close
Strona korzysta z plików cookies. Zastosowane pliki cookie służą jedynie do prowadzenia ogólnych statystyk pozwalających na określenie popularności serwisu.