Dynamiczne tworzenie linków

Przykład PHP2014-03-07 difficulty: easy

Przykład pierwszy


Poniżej generowanie linku przy użyciu BB tagów []


 <?
$tresc 
"mój link to [url]http://www.phpcodex.com[/url]"
;

$tresc preg_replace("#[url](http.*?)[/url]#si""\1"$tresc
);
echo 
$tresc
;
?>


Przykład drugi


Poniżej generowanie linku bez użycia BB tagów


<?
$tresc 
"mój link to http://www.phpcodex.com"
;
$tresc preg_replace('/b((https?|ftp|file)://|www.|ftp.[-A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]/si'''$tresc
);
echo 
$tresc
;
?>


 
close
Strona korzysta z plików cookies. Zastosowane pliki cookie służą jedynie do prowadzenia ogólnych statystyk pozwalających na określenie popularności serwisu.