Autentyfikacja - najprostsze zabezpieczenie

Przykład PHP2014-03-07 difficulty: easy

<?
$login
="test"
;
$pass="test"
;
if(!isset(
$_SERVER['PHP_AUTH_USER'
]) ||
strcmp($_SERVER['PHP_AUTH_USER'],$login
)
||
strcmp($_SERVER['PHP_AUTH_PW'],$pass
)) {
Header("WWW-Authenticate: Basic realm=\"Moja strefa\""
);
Header("HTTP/1.0 401 Unauthorized"
);
echo 
"Nie masz uprawnień!\n"
;
exit;
?>


Kod należy umieścić na początku kodu strony 
close
Strona korzysta z plików cookies. Zastosowane pliki cookie służą jedynie do prowadzenia ogólnych statystyk pozwalających na określenie popularności serwisu.